Meere

 

 

Bergumermeer Idsegaster Poel Sneekermeer
De Leyen Ijsselmeer Terkappelster Poelen
De Morra Koevoerder Meer Tjeukemeer
De Oorden Langwerder Wielen Wijde of Peanster Ee
Fluessen Lauwersmeer Witte Brekken
Goingarijpster Poelen Oudegasterbrekken Zandmeer
Groote Brekken Pikmeer Princenhof
Groote Gaastmeer Ringwiel
Heegermeer Slotermeer